หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

รายววิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 คลิกเพื่อ Download

front

บทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์

เรื่อง Hardware

รายววิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

http://www.kruya.in.th/hardware/

Screenshot 1

 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์

เรื่อง Software

รายววิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

http://www.kruya.in.th/software/

Screenshot 2

 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์

เรื่อง เทคโนโลยีการสื่อสารและระบบเครือข่าย

รายววิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

http://www.kruya.in.th/network/

Screenshot 3

 

 

 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์

เรื่อง การสร้างเว็บด้วย Dreamweaver 8

รายวิชาการนำเสนอบนเครือข่าย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

www.kruya.in.th/DW8/

Screenshot 7